banner

VVV verklaring | Boekhout Bedrijfsvloeren

Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (voorheen PBV)

De Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (VVV verklaring) is het bewijs dat vloeistofdichte vloeren en andere vloeistofdichte voorzieningen voldoen aan de richtlijnen gesteld door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Wat betekent zo’n VVV verklaring, wanneer heeft men er een nodig en hoe komt u aan zo’n verklaring? We lichten dat hier verder toe.

 

Wat is een vloeistofdichte vloer of vloeistofdichte voorziening?

Veel klanten kiezen voor onze vloeistofdichte vloeren omdat deze vloeren voor hen prettig en hygiënisch werken. In sommige gevallen is vloeistofdichtheid echter geen keuze maar een verplichting. Een vloeistofdichte vloer is meestal verplicht als uw bedrijf met vloeistoffen werkt die bodembedreigend zijn. Zoals opslagruimtes voor chemisch stoffen, tankstations of garagebedrijven. Om in die gevallen de bodem te beschermen zijn deze bedrijven verplicht om bodembeschermende voorzieningen te implementeren en die ook te laten goedkeuren.

 

Keuring vloeistofdichte vloeren

De SIKB is de verantwoordelijke instantie voor de regels met betrekking tot de aanleg, het onderhoud en de inspectie van deze voorzieningen. Deze SIKB hanteert richtlijnen voor zowel de aanleg, het herstel (BRL SIKB 7700) als de inspectie (AS SIKB 6700) van vloeistofdichte vloeren en verhardingen.

Onze Boekhout vloeistofdichte vloeren zijn thermisch gelast en voldoen daarmee volledig aan de gestelde richtlijnen. Maar zoals ieder andere vloeistofdichte voorziening moet ook uw vloeistofdichte Boekhoutvloer onafhankelijk door een geaccrediteerde inspecteur gekeurd worden. Bij goedkeuring ontvangt u een inspectierapport waarin een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (VVV) is opgenomen. Dit certificaat is zes jaar geldig. Wel moet uw bedrijf zelf de vloer ieder jaar controleren op scheuren en gebreken.

 

Heeft u een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening nodig?

Laat het ons weten als u een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening nodig heeft voor uw bedrijf. We kunnen u dan waar nodig adviseren bij het inspectie- en goedkeuringstraject.

 

erkendleerbedrijf
vca
cradle
Ontvang het gratis
Boekhout Magazine
X
AANVRAAG: MAGAZINE
Beschrijving