< Terug naar alle Blogs

Wanneer is een vloeistofdichte vloer verplicht?

Allereerst is het belangrijk om te weten waar een vloeistofdichte vloer voor dient. De hoofdreden hiervan is om bodemverontreiniging tegen te gaan, ofwel het milieu te beschermen tegen schadelijk stoffen. Een vloeistofdichte vloer voorkomt dat deze schadelijke stoffen in het milieu terecht komen. Ook als deze stoffen lang op de grond liggen lekt het niet door de vloer heen. Dit is een belangrijk verschil met een vloeistofkerende vloer. Deze houdt deze stoffen tijdelijk tegen. In bepaalde situaties is een vloeistofkerende vloer voldoende, in andere situaties niet en is het dus verplicht een vloeistofdichte vloer te hebben. Hieronder een reeks van situaties wanneer een vloeistofdichte vloer verplicht is:

  • Bodembedreigende stoffen worden opgeslagen in vaten/opslagtanks zonder lekbak. Denk aan vloeibare brandstoffen, olie en producten als accu’s.
  • Motorvoertuigen en/of onderdelen van motorvoertuigen worden gereinigd.
  • Conversielagen worden aangebracht op metaal (bijv. anodiseren, fosfateren en chromateren).
  • Metaallagen worden thermisch aangebracht (bijv. lassen) 

Toepassingen van vloeistofdichte vloeren

De meest voor de hand liggende toepassing is een tankstation. Denk maar aan het terughangen van de brandstofslang (tankpistool) na het tanken. Het gebeurt een ieder wel eens dat er een paar druppels brandstof op de vloer komt i.p.v. in de auto. In de automotive zijn er zo een tig aantal toepassingen waar een vloeistofdichte vloer verplicht dan wel nuttig is. Denk aan autowerkplaatsen, accufabrieken en carwashes.

Ook zijn er toepassingen die een vloeistofdichte vloer toepassen, niet omdat ze hieraan moeten voldoen, maar omdat het andere voordelen oplevert. Denk aan HACCP- omgevingen zoals horeca keukens, slagerijen en bakkerijen. Een vloer waar niks intrekt, is naadloos en over het algemeen hygiënischer. Meestal wordt bij dit soort toepassingen dus ook gekozen voor een vloeistofdichte vloer.

Hoe krijg je een vloeistofdichte vloer?

Er zijn meerdere mogelijkheden voor het verkrijgen  van een vloeistofdichte vloer. Elk gebouw heeft een constructie en dus ook een vloerconstructie. Dit is de opbouw van de vloer die wel of niet afgewerkt is. Belangrijk is dat de constructievloer draagkrachtig, stabiel, vlak en krimpvrij is. Eisen die vervolgens aan de vloeistofdichte vloer gesteld worden zijn:

  • De vloer mag geen scheuren of naden bevatten.
  • Aansluitingen zoals wanden, putten en goten moeten zijn afgekit.
  • Leidingwerk en kabeldoorvoeren moeten zijn afgekit.
  • De vloer beschermt zoals hierboven beschreven het milieu.

 Als aan deze eisen is voldaan spreekt men officieel van een vloeistofdichte vloer. 

Welke vloeren zijn vloeistofdicht?

Vloeren die vloeistofdicht zijn beschermen uiteindelijk de bodem (grond). PVC vloeren voldoen hieraan mits de naden thermisch dichtgelast zijn. Een betonvloer kan ook hieraan voldoen. Wel absorbeert deze vloer altijd in meer of mindere mate bepaalde vloeistoffen die terechtkomen op de betonvloer. Poreuze ondervloeren (dekvloeren) zoals anhydriet of zandcement behoeven altijd een afwerkvloer om aan de eisen van vloeistofdichtheid te voldoen.

Hoe wordt een vloeistofdichte vloer gekeurd?

Indien een vloeistofdichte vloer is aangebracht dient deze eens per 6 jaar door een erkende inspectie-instelling te worden gecontroleerd. Deze inspectie heet de ‘vloeistofdichte voorziening’. Is de keuring positief dan wordt een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening afgegeven. Dit is een certificaat omtrent de vloeistofdichte vloer.

Lees hier meer over de verklaring vloeistofdichte voorziening (voorheen PBV). Hierin vertellen wij onder andere meer over de juridische- en praktische kant van deze keuring en welke maatregelen door u als ondernemer getroffen moeten worden.

Wilt u meer weten?

Indien u vragen heeft aan de hand van dit artikel kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen via: 088 17 17 500 of via een mailtje. Graag denken wij mee in uw situatie.